Kategorier
Brandtätning

Brandisolering – tips och råd

Hur mycket kostar egentligen de bränder som årligen sker i Sverige? Då det handlar om en brand så handlar det också om enorma kostnader. Man räknar med att det rör sig om ungefär 9 miljarder kronor som årligen går upp i rök i samband med att byggnader, villor, lokaler och fastigheter börjar brinna.

Det är givetvis en hög siffra, men det är ändå ingenting som kan mätas mot de människoliv som skördas som en frukt av en brand. Genom ett gediget arbete med brandsäkerhet så kan man få ner både kostnader och minimera risken för personskador och dödsfall i samband med att en brand bryter ut.

Brandisolering är extra viktigt vid stålkonstruktioner

Brandisolering är en extremt viktig del av detta – och i synnerhet om man bygger lokal med en stålkonstruktion. Stå är ett relativt prisvärt material som kan bära enorma tyngder. Att det dessutom handlar om ett material med lång livslängd är ytterligare en enorm fördel – och en stor förklaring till varför vi i Sverige har en förkärlek för just stål som material i samband med att större fastigheter ska byggas.

Den stora nackdelen med stål handlar emellertid om hur det reagerar på hetta. Redan vid 500-550 grader så kan man se att en stålkonstruktion börjar svikta och detta är också den stora förklaringen till varför man ser att en byggnad kan kollapsa då det börjar brinna.

Brandisolering ger säkerhet

Genom att använda brandisolering så kan man säkerställa att detta inte sker: stålet får ett skydd som gör att det inte bryter ihop – och med detta så kan också ett effektivt, tryggt och säkert räddningsarbete utföras.

Kombinerar man brandisolering av stålkonstruktioner med exempelvis brandmålning och brandtätning av de genomgångar som finns – exempelvis via rör och ventilation – så får man en mer säker och mer robust byggnad.

Att en brand är svår att förhindra är en sak sett till att det kan handla om olyckor, men att man faktiskt kan begränsa och förhindra spridning är ett faktum som man måste ta hänsyn till i samband med att man bygger.