Kategorier
Bygglov

Bygglovsritningar av hög kvalitet

För att få ett bygglov krävs det bygglovsritningar som är av hög kvalitet och som kan visa alla de fakta som behövs för att ett bygglov ska kunna godkännas.

För den som ska söka bygglov för första gången kan det kännas ovant och ganska förvirrande när det gäller bygglovsprocessen och allting som ska skickas in för att ett beslut ska kunna tas. Det är en process som kan liknas vid en dialog där bygglovsenheten kan återkomma för att be om mer information eller bättre underlag av något slag. 

Det enklaste är därför att ta hjälp av en arkitekt och en konstruktör för att ta fram alla ritningar som behövs. Men även där är det viktigt att dessa ritningar blir korrekta och så tydliga som möjligt så att processen inte blir onödigt utdragen och lång. 

Information på bygglovsritningar

På bygglovsritningar ska byggnationen visas ur flera olika vinklar. Det ska finnas ritningar som visar byggnaden ovanifrån, så att det går att se hur planlösningen ser ut och vilka mått det är på byggnadens utsida och insida. Till det kommer det även ritningar som ska visa fastighetens sidor, så som det kommer att se ut för någon som står och tittar på byggnaden. 

Med bygglovsritningar som visar byggnadens sidor menas var fönster och dörrar kommer att placeras och vilken storlek de kommer att ha. Men där kommer det även gå att se vilken taklutning byggnaden får och ifall fasaden består av puts, tegel, liggande eller stående panel. Det kan till och med krävas att dessa ritningar visar ifall det kommer att vara spröjs på fönstren eller ej.

Ny teknik möjliggör bättre bygglovsritningar

Idag går det att ta hjälp av ett flertal olika datorprogram när bygglovsritningar ska skapas. Det gör att det är mycket enklare och går mycket snabbare för arkitekten. Men med bygglovsritningar i 3D är det också enklare för beställaren, arkitekten, bygglovsenheten och hantverkare att se hur byggnaden kommer se ut när den är färdig. 

3D gör allting mer överskådligt och enkelt för alla berörda parter och därför är det en teknik som blir mer och mer vanlig över hela landet. Det är även något som bidrar till en större säkerhet och enkelhet för den som sedan ska skapa konstruktionsritningar för projektet. Ett slags ritningar som även de är ett måste för att ett bygglov ska beviljas.