Kategorier
Dränering

Dränering löser fuktproblem i Stockholm

Den som bor i ett äldre hus med källare kan ofta drabbas av fuktproblem och få mögelskador som följd. En expert på dränering i Stockholm löser problemet.

Ingen vill naturligtvis ha dålig lukt i sin källare, men odören från fukt kan smyga sig in successivt och bedrägligt. De bakomliggande orsakerna är flera. I äldre hus har dräneringen inte sällan blivit styvmoderligt behandlad. Schakten runt ett hus kan ha blivit igenfyllda med bråte som inte borde vara där. Ytterväggarna på källaren har bara tjärats och stenar eller brädor kan skava mot väggen och ge sprickor.

I äldre tider tog man ofta för givet att en källare skulle lukta på ett speciellt sätt. Ingen skulle vistas där långvarigt och källaren användes mest för förvaring av diverse prylar. Att de kom att lukta illa gjorde inget. Problemen med fukt blir däremot påtagliga om källaren skall inredas på något sätt. Att tvingas umgås med mögellukt är inte hälsosamt.  

Dränering av äldre hus i Stockholm 

Agneta och Hans har bott i sitt hus i över trettio år. Villan är byggd vid mitten av 1900-talet och har källare. För tjugo år sedan beslutade de sig för att inreda källaren med bastu, gillestuga och sovrum. När barn och barnbarn kommer på besök övernattar de i källaren. Deras barnbarn har uppfostrats till att tala sanning och räds inte för att framföra sina åsikter. “Morfar, varför luktar våra kläder så konstigt när vi varit på besök hos dig och mormor?”, frågar ett av barnbarnen.

Frågan är berättigad men det är inget som morföräldrarna tänkt på, men båda blir bekymrade. Hans misstänker att fukt tränger in från källarväggarna. “Lika bra att låta ett företag som sysslar med dränering av äldre hus undersöka källaren”, tänker han. För att inspektera och dränera huset i Stockholm kontaktar han ett expertföretag. Företaget har lång erfarenhet och vet var problem med dränering brukar uppstå. De kan också använda sig av modern teknik som exempelvis en värmekamera. 

Innan experten ens kommit in i huset ser han ett problem. Avrinningen av regnvatten är dålig eftersom marken på ena sidan av huset lutar mot källarväggen. Det blir heller inte bättre av att det finns planteringar av växter runt hela huset och alldeles mot väggarna. Visst är det vackert med blommor men en källarvägg gillar inte att bli bevattnad. 

Åtgärder för dränering i Stockholm

“Vi måste gräva runt hela huset om vi ska få ordning på dräneringen”, påstår experten på dränering. “Blir inte trädgården förstörd helt och hållet?”, säger Agneta. Frågan är inte helt ovanlig men för att minimera åverkan används en mindre grävmaskin. Och givetvis återställer firman trädgården till önskat skick. Men några planteringar runt huset blir det inte tal om! 

Firman som tar på sig att dränera huset i Stockholm arbetar systematiskt. Steg för steg gräver man runt huset. Källarens yttervägg kläs sedan med en dräneringsmatta. Vattnet från regn och smält snö kommer att ledas genom kanaler ner till de dräneringsrör som ligger längst ner invid huset. Befintliga rör av äldre datum byts ut mot plaströr. Firman ser också till att de nya rören får rätt lutning så att vattnet hela tiden rinner ut till dagvattenledningarna i gatan. 

När dräneringsmatta och nya rör är på plats fylls schaktet igen. Det är viktigt att det görs med singel som har goda egenskaper för dränering. Vattnet ska rinna neråt och inte in mot källarväggarna. “Kommer den nya dräneringen att hålla i all evighet?” frågar sig Agneta och Hans. Förmodligen kommer den inte att räcka till 100 %. Fukt har en osedvanlig förmåga att ta sig fram där man minst anar. Därför är det klokt att undersöka dräneringen efter cirka tio år.