Kategorier
Ventilation

Hälsofrämjande arbete i Stockholm genom ventilation

Fungerande ventilation är en bidragande orsak till hälsa i Stockholm. Frisk luft och rätt inomhustemperatur är förutsättningar för att hålla sig frisk.

Äldre hus var dragiga och kalla på vintern. Fönstren var dåligt isolerade, och dörrarna slöt inte alltid helt tätt. Fördelen med de dragiga husen var att det alltid fanns frisk luft inne. Under den varma årstiden var det en fördel, men under vintern och hösten gjorde det lokaler och bostäder dyra att värma upp.

Våra moderna hus är väldigt väl isolerade, vilket har många fördelar. God isolering ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat, och man slipper kalla golv och dragiga fönster. Vad som är viktigt i ett välisolerat hus är emellertid att det finns bra ventilation så att den friska luften kommer in.

Anlita ett företag som arbetar med ventilation för att mäta inomhusluften

Den ventilation vi har i moderna hus är mekanisk. Fläktar driver runt luften och gör att den byts ut i de rum man befinner sig i. Men precis som med alla andra mekaniska installationer behöver ventilationen ses över och underhållas regelbundet. Luft som inte cirkulerar tillräckligt kan ge problem som huvudvärk, trötthet och allergi.


När du kontaktar ett företag som arbetar med ventilation, till exempel www.ventilationstockholm.nu, i Stockholm kan du få en mätning av inomhusluften och en inspektion av den befintliga installationen. Du kan dessutom skriva avtal om regelbunden översyn och regelbundet underhåll. Kanske finns det justeringar som behöver göras för att spara energi. Temperaturen i en fastighet kan styras så att man inte använder mer energi än nödvändigt.