Kategorier
BIM

Bygg ett verkligt luftslott med BIM

Akronymen BIM står för Byggnads Information Modellering vilket innebär att man på planeringsstadiet skapar en eller flera digitala modeller av en byggnad.

Arkitekter har i århundraden använt sig av modellbyggnader för att åskådliggöra hur en byggnad är tänkt att se ut. Man använde sig framförallt av papper och trä som kunde målas för att ge rätt intryck. Modernare byggare av arkitektmodeller kunde använda cellplast, kompositer och uretanplast.

Men det går faktiskt att i det första stadiet nöja sig med ritningar och träklossar för att få en idé om hur en byggnad kommer att se ut. Precis som i ett dockskåp kan man dessutom ställa in möbler, människor och prydnadsföremål. Nutidens arkitekter har emellertid gått ett steg längre och börjat använda virtuella modeller av byggnader vilket ger nya möjligheter.

BIM möjliggör analys och kontroll av byggprocessen genom alla faser

Användandet av BIM innebär att inte bara byggnader utan även infrastruktur som järnvägar, tunnlar, broar och vattenledningar kan skapas i en digital modell. Tidigare modeller kunde bara erbjuda en traditionell tredimensionell modell. BIM erbjuder det så kallade 5D-modelleringskonceptet. I 5D-konceptet kan man även få in utrymme, tid och kostnad vilket gör det användbart för att designa, konstruera och driva hela byggnadsprojektet. 

En PIO, Project Information Officer, ansvarar för BIM-koordinering vilket innebär insamling och spridning av information som är baserad på BIM. PIO ansvarar också för samordning av projektets informationsmodeller när det gäller omfattning, innehåll och kvalitet. När du vänder dig till en erfaren BIM-konsult kan luftslott förvandlas till verklighet.