Kategorier
Geoteknik

Ta hjälp av en geotekniker för att bygga rätt och hållbart

Det är viktigt att man känner till vad som finns i jorden och hur detta kan påverka fastigheten. Allt detta och lite till kan en geotekniker svara på.


När man ska uppföra en nybyggnad är det viktigt att känna till markens bärförmåga och var grundvattnet finns. Inte bara för att fastigheten ska bli stabil utan också för att man ska kunna utnyttja naturresurserna på bästa sätt. I vissa fall kan geoteknik även påverka byggnadens arkitektur. Därför jobbar ofta geoteknikern tillsammans med arkitekten.

Det geoteknikern först och främst gör är att analysera jordens egenskaper. I detta ingår även att analysera berggrunden och att mäta grundvattennivån. Detta för att hitta den mest optimala och stabila platsen att bygga huset på. Detta kan vara helt avgörande för fastighetens funktion och livslängd. 

Bättre lönsamhet i bygget med en geotekniker

Vissa tycker att det är en onödig kostnad att anlita en geotekniker men det är faktiskt tvärt om. Genom att exempelvis anlita en geotekniker från Sitowise får man en bättre lönsamhet i sitt byggprojekt. Detta eftersom man då ofta kan undvika många problem som annars kan göra att bygget avstannar för att man måste omprojektera.

Hur mycket det kostar att ta hjälp av en geotekniker beror på byggprojektets omfattning. Det bästa är att ta in kostnadsförslag från några olika geotekniska firmor för att jämföra priser. Men det är viktigt att man även tar hänsyn till erfarenhet och vilka andra byggprojekt som firman har varit delaktiga i.