Kategorier
Byggtips

Dags för en betonghåltagning i Stockholm?

En betonghåltagning kan ske av flera olika syften. Idag är det också vanligare än tidigare och detta faktum går att koppla ihop med att vi svenskar idag renoverar som aldrig förr. En renovering av badrummet kan innebär att nya rör för avlopp och vatten måste planeras – det innebär i sin tur att en betonghåltagning måste ske. 

Att man kanske vill öka insläppet av ljus genom att sätta in större fönster kommer även det att innebär att en betonghåltagning äger rum och utgör själva startskottet för projektet. Samma sak gäller även för ett annat vanligt projekt där man river ut väggar och skapar en mer öppen planlösning. Betonghåltagning i Stockholm kan även ske av fastighetsägare som vill montera balkonger i syfte att höja värdet på bostäderna. 

Kort sagt: det handlar om ett vanligt förekommande projekt, men det handlar även om att delikat sådant. Med detta menas att det finns många faktorer som spelar roll vid en betonghåltagning och att man tyvärr ser att många misstag begås i samband med att privatpersoner gör slag i saken. Det går att hyra maskiner för att själv genomföra en betonghåltagning och detta gör att många misstar sig för att projektet i fråga är relativt enkelt. 

Det är det inte: att ta hål i betong – oavsett storlek på hålet – kräver en kunskap, en erfarenhet och en planering som få privatpersoner klarar av. I vissa fall så handlar det om bärande väggar och det kan även komma att krävas ett bygglov innan man sätter igång. Baserat på detta så måste man även se till att hålla kontakt med – och få klartecken av – Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör. 

Betonghåltagning är projektets startskott 

  Således så är rekommendationen att man tar professionell hjälp med betonghåltagning i Stockholm. Det kostar pengar – men det ger också en garanti för ett säkrare jobb. Dessutom så brukar det inte sällan också visa sig att man de facto sparar in pengar på att ta professionell hjälp. Helt beroende på att jobbet dels blir bättre och att man slipper kostsamma korrigeringar, men dels även på att hela projektet går snabbare och att den tidsplan man satt upp exempelvis med andra företag – montering av fönster, dragning av avlopp – också hålls. Det tjänar man på. 

Att arbetet dokumenteras är viktigt och det måste tydligt framgå i avtalet som skrivs. Det kan, även om man anlitat professionell hjälp, hända saker i framtiden som man inte räknat med. Om exempelvis en vattenledning går sönder och du drabbas av en vattenskada så är det viktigt att betonghåltagning finns dokumenterad i samband med att försäkringsbolaget kontaktas. Dessa ställer krav på ett fackmannamässigt jobb och det är ytterligare ett starkt argument till varför du ska välja professionell hjälp snarare än att göra jobbet på egen hand. 

En annan fördel med att anlita en firma är att denna kommer att sköta all bortforsling av betong som tas bort. Det väger en hel del och det är inte helt lätt att ta hand om detta som privatperson. Genom att inkludera detta i tjänsten så kommer du att få en betydligt enklare resa från start till mål – oavsett vilket projekt det handlar om.