Kategorier
Bygglov

Bygglovsritningar av hög kvalitet

För att få ett bygglov krävs det bygglovsritningar som är av hög kvalitet och som kan visa alla de fakta som behövs för att ett bygglov ska kunna godkännas.

För den som ska söka bygglov för första gången kan det kännas ovant och ganska förvirrande när det gäller bygglovsprocessen och allting som ska skickas in för att ett beslut ska kunna tas. Det är en process som kan liknas vid en dialog där bygglovsenheten kan återkomma för att be om mer information eller bättre underlag av något slag. 

Det enklaste är därför att ta hjälp av en arkitekt och en konstruktör för att ta fram alla ritningar som behövs. Men även där är det viktigt att dessa ritningar blir korrekta och så tydliga som möjligt så att processen inte blir onödigt utdragen och lång. 

Information på bygglovsritningar

På bygglovsritningar ska byggnationen visas ur flera olika vinklar. Det ska finnas ritningar som visar byggnaden ovanifrån, så att det går att se hur planlösningen ser ut och vilka mått det är på byggnadens utsida och insida. Till det kommer det även ritningar som ska visa fastighetens sidor, så som det kommer att se ut för någon som står och tittar på byggnaden. 

Med bygglovsritningar som visar byggnadens sidor menas var fönster och dörrar kommer att placeras och vilken storlek de kommer att ha. Men där kommer det även gå att se vilken taklutning byggnaden får och ifall fasaden består av puts, tegel, liggande eller stående panel. Det kan till och med krävas att dessa ritningar visar ifall det kommer att vara spröjs på fönstren eller ej.

Ny teknik möjliggör bättre bygglovsritningar

Idag går det att ta hjälp av ett flertal olika datorprogram när bygglovsritningar ska skapas. Det gör att det är mycket enklare och går mycket snabbare för arkitekten. Men med bygglovsritningar i 3D är det också enklare för beställaren, arkitekten, bygglovsenheten och hantverkare att se hur byggnaden kommer se ut när den är färdig. 

3D gör allting mer överskådligt och enkelt för alla berörda parter och därför är det en teknik som blir mer och mer vanlig över hela landet. Det är även något som bidrar till en större säkerhet och enkelhet för den som sedan ska skapa konstruktionsritningar för projektet. Ett slags ritningar som även de är ett måste för att ett bygglov ska beviljas.

Kategorier
Stålhallar

Estetiska stålhallar vinner

En stålhall har många praktiska fördelar, men den ska också se bra ut. Konstnärliga stålhallar väcker uppmärksamhet och är ett vinnande koncept för en image. 

Stålhallar är i det närmaste underhållsfria och därför är de lättskötta. En stålhall behöver inte vara ett plåthus utan själ, utan den kan utföras på ett konstnärligt och estetiskt tilltalande sätt. Då kan den rentav vara en del av ditt företags image, något som folk känner igen och minns. Stålhallar kan göra bra reklam för ditt företag. 

Det finns många exempel på offentliga byggnader som är tänkta att vara snygga och speciella, men som inte är det. Folk förfasar sig över fula hus i stadsbilden, och det är inte lätt för en arkitekt att vara alla till lags. Det finns kyrkor som mest liknar en fabrik, och det tar tid för folk att vänja sig vid en sådan byggnad. 

Stålhallar med perforerad plåt 

En stålhall kan väcka uppmärksamhet på ett positivt sätt genom att ha harmoniska former och snygga detaljer. Givetvis måste byggregler och bestämmelser följas, men arkitekten kan arbeta med ljuseffekter på fasaden eller förse byggnaden med dekorationer i perforerad plåt. Det är inget fel med lite fantasi, och stålhallar kan bli hur snygga som helst. 

För dig som funderar på att bygga ett nytt hus för ditt företag, kan det vara ett bra alternativ att kontakta en expert på stålhallar. Du kan få veta hur andra har byggt och vilka fördelar ett sådant hus har. Det är ju populärt nu att tänka på hållbarhet, och stålhallar byggs i ett beständigt material som finns kvar länge. 

Hållfasthetsberäkning för stålhallar 

När du beställer en stålhall, är det ingenjörer som räknar på hållfasthet och materialåtgång. Du berättar om dina önskemål och vad byggnaden ska användas till, och så får du prisförslag. Kanske behövs det bärande balkar eller andra detaljer, och inredningen kan vara delvis i stål. Du får både råd och tips innan bygget startar. 

Stålhallar går att inreda flexibelt, så de kan vara allt från butik till lager eller mässhall. Därför är de också ganska lättsålda, och det kan ju vara bra ifall du senare vill flytta någon annanstans med din verksamhet. Det finns inget trä som ska målas på fasaden och väljer du en bra stålkvalitet har du ett hus som håller stilen i många år.

Kategorier
Badrum

Totalentreprenad förenklar arbetet

När du väljer en byggfirma för din badrumsrenovering kan det vara fördelaktigt att välja en som erbjuder totalentreprenad.

Det innebär att de samarbetar med eller har hantverkare inom företaget som är specialiserade på olika områden, såsom VVS-installation, elinstallation med våtrumscertifikat, plattsättning med mera.

Genom att välja totalentreprenad slipper du leta efter lämpliga hantverkare för varje delmoment, och du behöver bara skriva ett avtal med en byggfirma istället för flera. Det sparar både tid och oftast blir det även kostnadseffektivt med totalentreprenad. Men det viktigaste är att arbetet flyter smidigt och att du slipper avbrott i väntan på att nästa hantverkare ska komma in.

Totalentreprenaden planerar och ser till att din budget följs

Genom att noggrant planera och följa din budget samt välja rätt byggfirma med rätt kompetens kan du göra badrumsrenoveringen till en framgångsrik och smidig process. Ett funktionellt och vackert nytt badrum i Göteborg kommer inte bara att förhöja trivseln i ditt hem, utan även vara en investering för framtiden.

Kategorier
Ventilation

Hälsofrämjande arbete i Stockholm genom ventilation

Fungerande ventilation är en bidragande orsak till hälsa i Stockholm. Frisk luft och rätt inomhustemperatur är förutsättningar för att hålla sig frisk.

Äldre hus var dragiga och kalla på vintern. Fönstren var dåligt isolerade, och dörrarna slöt inte alltid helt tätt. Fördelen med de dragiga husen var att det alltid fanns frisk luft inne. Under den varma årstiden var det en fördel, men under vintern och hösten gjorde det lokaler och bostäder dyra att värma upp.

Våra moderna hus är väldigt väl isolerade, vilket har många fördelar. God isolering ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat, och man slipper kalla golv och dragiga fönster. Vad som är viktigt i ett välisolerat hus är emellertid att det finns bra ventilation så att den friska luften kommer in.

Anlita ett företag som arbetar med ventilation för att mäta inomhusluften

Den ventilation vi har i moderna hus är mekanisk. Fläktar driver runt luften och gör att den byts ut i de rum man befinner sig i. Men precis som med alla andra mekaniska installationer behöver ventilationen ses över och underhållas regelbundet. Luft som inte cirkulerar tillräckligt kan ge problem som huvudvärk, trötthet och allergi.


När du kontaktar ett företag som arbetar med ventilation, till exempel www.ventilationstockholm.nu, i Stockholm kan du få en mätning av inomhusluften och en inspektion av den befintliga installationen. Du kan dessutom skriva avtal om regelbunden översyn och regelbundet underhåll. Kanske finns det justeringar som behöver göras för att spara energi. Temperaturen i en fastighet kan styras så att man inte använder mer energi än nödvändigt. 

Kategorier
Golv

Ge nytt liv åt dina utrymmen med betonggolvsåtgärder

Gör det enkelt för dig att fräscha upp miljön. Istället för att byta ut ett slitet betonggolv kan du istället välja att slipa det och få ett skinande resultat.

Uppdatera dina utrymmen genom betonggolvsåtgärder

Betonggolv kan se smutsiga och trista ut efter ett par år. Men det finns ingen anledning att låta golvet dra ner standarden på lokalerna. Kanske har du funderat på att måla eller byta ut golvet för att ge ett bättre intryck. Men varför gå över ån efter vatten? Golvet kan bli snyggt och fräscht med slipning.

Fördelar med betonggolvsslipning

När du anlitar en kunnig och erfaren entreprenör som arbetar med att slipa betonggolv i Göteborg kan du få ett resultat som överträffar mycket annat. Betonggolv kan med moderna metoder bli så vackra och trendiga att de kan användas i butiker och annan offentlig miljö.

Ny elegans med betonggolvsslipning: Genom att du låter slipa ditt betonggolv får det en helt ny elegans.

Betongens naturliga skönhet framhävs: Betong är ett naturmaterial som till stor del består av grus och sten. När man ska slipa betonggolv i Göteborg börjar man med att ta bort det översta grova lagret. När det är gjort framträder det grus och den sten som betongen är tillverkad av. Detta ger liv åt golvytan.

Ytbehandling för skydd och karaktär: När ytan är slipad blir det dags för ytbehandlingen. Det är nu du kan välja mellan olja, hårdvax, såpa eller lack. Det ytskikt du väljer har olika skyddande egenskaper och ger golvet färg och karaktär. När du anlitar en seriös entreprenör för att slipa ditt betonggolv får du råd angående vad som passar din verksamhet bäst.

Kategorier
Renovering

Köksrenovering i Göteborg på ditt sätt

En köksrenovering i Göteborg börjar inte när hantverkarna anländer utan långt tidigare. Den startar som en idé i någons huvud. Och blir bara bättre med tiden.

Att renovera ett kök är inget man bestämmer sig för under en eftermiddag – eller så är det det. Men då har nog tanken legat och grott ett bra tag och man har funderat. Retat sig på dålig planering och brist på utrymme. Suckat över lådor som är svåra att dra ut och kolliderar med skåpdörrar om de lämnas öppna.

En dag har man fått nog och då är det planering som gäller. Man vet hur man inte vill ha det. Men vad är viktigt och vad måste prioriteras? Ska alla vitvaror och andra maskiner bytas eller behöver man istället mer skåputrymme? Hur ser det ut med väggar, tak och golv? Färger och material? Och vad får det kosta?

En köksrenovering ska höja komfort såväl som marknadsvärde

När man har någorlunda klart för sig vad som gäller är det dags att ta kontakt med en firma som ska utföra själva arbetet. Det är inte helt enkelt det heller. Man behöver fundera över kostnader och få in offerter och rent allmänt hitta någon man känner förtroende för. Yrkeskunskap är ett måste och det måste också finnas samarbetsvilja och social kompetens.

När en köksrenovering i Göteborg är klar måste det finnas två nöjda parter och den viktigaste är förstås kunden. Målet är att man ska kunna sitta i sitt nya kök och se sig omkring med ett belåtet leende.

Kategorier
Geoteknik

Ta hjälp av en geotekniker för att bygga rätt och hållbart

Det är viktigt att man känner till vad som finns i jorden och hur detta kan påverka fastigheten. Allt detta och lite till kan en geotekniker svara på.


När man ska uppföra en nybyggnad är det viktigt att känna till markens bärförmåga och var grundvattnet finns. Inte bara för att fastigheten ska bli stabil utan också för att man ska kunna utnyttja naturresurserna på bästa sätt. I vissa fall kan geoteknik även påverka byggnadens arkitektur. Därför jobbar ofta geoteknikern tillsammans med arkitekten.

Det geoteknikern först och främst gör är att analysera jordens egenskaper. I detta ingår även att analysera berggrunden och att mäta grundvattennivån. Detta för att hitta den mest optimala och stabila platsen att bygga huset på. Detta kan vara helt avgörande för fastighetens funktion och livslängd. 

Bättre lönsamhet i bygget med en geotekniker

Vissa tycker att det är en onödig kostnad att anlita en geotekniker men det är faktiskt tvärt om. Genom att exempelvis anlita en geotekniker från Sitowise får man en bättre lönsamhet i sitt byggprojekt. Detta eftersom man då ofta kan undvika många problem som annars kan göra att bygget avstannar för att man måste omprojektera.

Hur mycket det kostar att ta hjälp av en geotekniker beror på byggprojektets omfattning. Det bästa är att ta in kostnadsförslag från några olika geotekniska firmor för att jämföra priser. Men det är viktigt att man även tar hänsyn till erfarenhet och vilka andra byggprojekt som firman har varit delaktiga i.

Kategorier
Renovering

Snickare skapar compact living i Göteborg

I Göteborg tvekar fler och fler att skaffa ett stort boende och anlitar istället en snickare för att bygga om ettor, tvåor och husvagnar till kompaktboende.

Huspriser, priser på bostadsrätter och kostnaderna för en hyresrätt slukar mer och mer av inkomsten. För många känns det oproportionerligt att lägga så mycket pengar på boende. Mycket av dagarna tillbringar man ändå på arbetet, i skolan eller på olika fritidssysselsättningar. Av dygnets 24 timmar tillbringar de flesta åtminstone 8-10 timmar hemifrån och kanske 8 timmar till sömn.

Att istället välja ett kompaktboende gör att man kan spara mycket pengar. För de som inte har barn kanske det är roligare att lägga pengarna på resor och att kunna ta middag på restaurang. Men även barnfamiljer kan ha glädje av att dra ner på bostadsytan.

Låt en kunnig snickare designa ett funktionellt, kompakt hem

Att bo på en mindre yta behöver inte innebära avsaknad av bekvämligheter. Man använder bara utrymmet mer effektivt. Har du en mindre lägenhet som känns trång kan du anlita en snickare i Göteborg och få idéer om hur du kan bygga om. Sängen kan antingen göras uppfällbar eller så kan du bygga på höjden och få en skrivplats under den. 

Stora möbelvaruhus har generöst med idéer om hur man kan skapa ett trivsamt hem på liten yta. Det som kan behövas är lite hantverksskicklighet och det är där en utbildad snickare kommer in i bilden. Som privatperson kan du dessutom använda dig av rotavdraget och få 30% avdrag på arbetskostnaden.

Kategorier
BIM

Bygg ett verkligt luftslott med BIM

Akronymen BIM står för Byggnads Information Modellering vilket innebär att man på planeringsstadiet skapar en eller flera digitala modeller av en byggnad.

Arkitekter har i århundraden använt sig av modellbyggnader för att åskådliggöra hur en byggnad är tänkt att se ut. Man använde sig framförallt av papper och trä som kunde målas för att ge rätt intryck. Modernare byggare av arkitektmodeller kunde använda cellplast, kompositer och uretanplast.

Men det går faktiskt att i det första stadiet nöja sig med ritningar och träklossar för att få en idé om hur en byggnad kommer att se ut. Precis som i ett dockskåp kan man dessutom ställa in möbler, människor och prydnadsföremål. Nutidens arkitekter har emellertid gått ett steg längre och börjat använda virtuella modeller av byggnader vilket ger nya möjligheter.

BIM möjliggör analys och kontroll av byggprocessen genom alla faser

Användandet av BIM innebär att inte bara byggnader utan även infrastruktur som järnvägar, tunnlar, broar och vattenledningar kan skapas i en digital modell. Tidigare modeller kunde bara erbjuda en traditionell tredimensionell modell. BIM erbjuder det så kallade 5D-modelleringskonceptet. I 5D-konceptet kan man även få in utrymme, tid och kostnad vilket gör det användbart för att designa, konstruera och driva hela byggnadsprojektet. 

En PIO, Project Information Officer, ansvarar för BIM-koordinering vilket innebär insamling och spridning av information som är baserad på BIM. PIO ansvarar också för samordning av projektets informationsmodeller när det gäller omfattning, innehåll och kvalitet. När du vänder dig till en erfaren BIM-konsult kan luftslott förvandlas till verklighet.