Kategorier
Bostad

Mögelsanering Stockholm – tips och råd

Misstänker du mögel i ditt hus i Stockholm? Du är långt ifrån ensam. Mögel är en organism som trivs väldigt bra i fuktiga miljöer där det finns sämre genomströmning av frisk luft. Detta gör att exempelvis källare, vind och badrum räknas som mer kritiska områden vad gäller uppkomst av mögel. Genom en professionell mögelsanering i Stockholm kan du både komma till bukt med problemen och förhindra att de återkommer i framtiden. En mögelsanering i Stockholm på egen hand är inte en bra idé.

Varför måste man då genomföra en mögelsanering i Stockholm? Två skäl finns till detta. För det första så är mögel farligt. Bor du i ett hus där mögel finns så exponeras du också för en större risk att drabbas av olika sjukdomar, av allergier och av astma. Utöver detta så är mögel något som bryter ner material, vilket alltså kan påverka hela husets bärighet och konstruktion. Därför är en mögelsanering i Stockholm viktig och därför ska du inte ignorera problematiken – du ska agera så snart som möjligt.

Här nedan tänkte vi rada upp några saker gällande en mögelsanering i Stockholm:

  • Välj rätt företag. En mögelsanering i Stockholm bör ske av utbildade fackmän som genomför projektet baserat på fakta och kunskap. Hur man gör beror sedan på situationen. Ibland är avfuktning bäst, medan det i andra lägen kan vara bättre med kemiska metoder.
  • Gör det inte själv. Många tänker sig att man kan skrapa/borsta bort mögel. Det leder bara till större problem då möglet – via luften – sätter sig även på andra ytor.
  • Långsiktigt! Att mögel finns har en anledningen. Om du inte åtgärdar grundproblemet så är risken stor att det blir ett återkommande problem. Med rätt företag inom mögelsanering i Stockholm ges du även en åtgärdsplan för framtiden där du exempelvis kan bättra på ventilationen i utrymmet.