Kategorier
Elektriker

Elektriker i Uppsala – en behörig hantverkare

Att som lekman installera elektriska apparater är inte bara oklokt utan kan dessutom vara olagligt. Låt en elektriker i Uppsala göra jobbet på ett säkert sätt!

Det finns förmodligen hemmafixare som tror sig om mycket men som överskattar sin förmåga. Att dra in vatten och elektricitet i en villa är ingenting för lekmän med alltför stort självförtroende utan ska överlåtas till behöriga hantverkare med erfarenhet och kunnande.

Felaktigt utförda installationer i ett hus kan leda till såväl kortslutning som läckage. I värsta fall kan inte bara byggnader utan även människoliv komma till skada. Och det blir inte bättre av att försäkringsbolagen vägrar betala ut skadeersättning om installationerna gjorts av obehörig personal. Ett rättsligt efterspel kan också bli aktuellt.

Elektriker i Uppsala och elsäkerhet

Den som köper ett hus har undersökningsplikt. En besiktningsman kan undersöka huset för att hitta dolda fel och efter inspektionen utfärdas ett protokoll. Men hur säker kan den nya köparen vara att alla elinstallationer har utförts på ett korrekt sätt? Det är alltid klokt att låta en erfaren elektriker i Uppsala gå igenom huset.

Även om alla installationer i huset fyller kraven på god elsäkerhet kan det behövas kompletteringar. En elektriker kan föreslå att en jordfelsbrytare sätts in. En familj som har barn som kryper på golven ska se till att petskydd sätts in i eluttagen. Men en elektriker kan också hjälpa till att höja mysfaktorn i huset exempelvis genom att installera dimmers. Och naturligtvis kan en elektriker installera helt ny belysning med spotlights och LED-slingor.