Kategorier
Bygg

Riskfri rivning i Stockholm

Att riva en byggnad i Stockholm kan innebära att starka krafter sätts i rörelse. Därför är det viktigt att göra en riskbedömning innan man börjar en rivning.

Det finns olika anledningar till att en byggnad behöver rivas. Ibland beror det på att den är så gammal och förstörd att den måste rivas för att man ska kunna bygga något nytt på tomten. Men det kan exempelvis också vara att byggnaden står i vägen för ett större byggprojekt. Vilken anledning det än är så måste man begära ett rivningslov från Byggnadsnämnden innan man kan påbörja arbetet.

När rivningslovet beviljats är det dags att kontakta ett företag som arbetar med professionell rivning. Då börjar planeringen av rivningen och det första steget är att göra en noggrann riskanalys. Byggnadens konstruktion inventeras med identifiering av eventuella faror. En del äldre byggnader kan till exempel ha asbest i fasad, tak eller inredning. Då måste fastigheten asbestsaneras innan arbetet med själva rivningen kan sätta igång.

Professionell rivning innebär att allt material tas om hand på ett ansvarsfullt sätt

Det krävs erfarenhet, kunnande och en välutrustad maskinpark för att genomföra en trygg och riskfri rivning i Stockholm. Närmiljön måste skyddas från eventuellt damm som kan spridas under arbetets gång. Det får heller inte finnas någon risk att de som vistas i närheten av arbetsområdet kan komma till skada. En välplanerad rivning med riskbedömning gör att alla kan känna sig säkra.

Med moderna hjälpmedel, och maskiner och teknik av senaste modell, går det att genomföra en snabb och effektiv rivning med säkerhet i fokus. Säkerheten innebär också att allt material som blir över sorteras och transporteras till återvinning, eller deponi, på ett korrekt sätt. När man anlitar ett etablerat företag för rivningsarbetet kan man lita på att arbetet sköts på ett ansvarsfullt sätt och att tidsplanen kommer att hålla.